Bázis története

Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis az óvoda- és iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetén, 1986-ban jött létre Porkolábné Balogh Katalin vezetésével. Az első óvoda-és iskolapszichológusok a kettő évig tartó terepkísérletet követően kezdték megműködésüket. A Hunyady György által kezdeményezett kísérleti fázis alapkérdése az volt, hogy milyen módszerekkel lehet hatékonyan segíteni az oktató- és nevelőmunkát az iskolákban. Az Iskolapszichológiai Módszertani Bázis nagy lendülettel kezdte meg a munkát, ami a módszertani fejlesztő munkából és óvoda- és iskolapszichológusok számára havi rendszerességgel tartott továbbképzésekből valamint a kollegák összefogásából és szakmai vezetéséből állt.

A módszertani fejlesztő munka eredményeként jött létre az iskolapszichológiai módszertani sorozat, melynek az első öt évben már húsz kötete jelent meg. A sorozat ma is folyamatosan bővül.

A Bázis tevékenysége a kezdetektől az ELTE Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszékének támogatásával folyt, a kezdeti munkák irányításában Szitó Imre vett részt Porkolábné Balogh Katalin mellett, akitől nyugdíjba vonulásakor 1996-ban a bázis vezetését Gyenei Melinda vette át, és végezte ezt a feladatot haláláig, 2010-ig. A Bázis jelenlegi vezetője N. Kollár Katalin, a Bázis munkáját 2010-től az ELTE PPK Iskolapszichológia Tanszék gondozza.

A  2010-es adatok szerint az általános- és középiskolák közül 795-ben van iskolapszichológus, ami az iskoláknak ugyan csak 21,6 %-a, azonban ha figyelembe vesszük, hogy 1986-ban mindössze 30 kollégával indult a hálózatépítés, akkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt 25 év alatt óriási szervezeti fejlődésen ment keresztül, és az óvoda- és iskolapszichológia ez alatt a negyed század alatt általánosan elfogadottá és igényeltté vált.

Az utóbbi években a törvényi keretek megteremtődtek az országos iskola- és óvodapszichológusi hálózat kiépítéséhez, a Köznevelési Törvény szerint a cél az 500 gyermekenként fél státuszú iskola- és óvodapszichológus szakember biztosítása.

Maga az Iskolapszichológiai Módszertani Bázis is fejlődött az utóbbi években, a helyi igényekre válaszolva a SZTE Pszichológiai Intézetének kezdeményezésére 2009-ben létrejött Szabó Éva vezetésével a Délalföldi Iskolapszichológiai Központ (DIPSZI), ami a régióban dolgozó kollégáknak nyújt folyamatos konzultációt és szervezi a fejlesztő- és kutatómunkát. Velük a szoros munkakapcsolatban dolgozunk az iskolapszichológia szakmai képviseletén és a fejlesztés elősegítésén.