Bázis rendezvények témái időponttal

 


2017/18-as tanév

 KIEMELT RENDEZVÉNY
 II. Iskolapszichológus vándorgyűlés 2018. április 19-20. Szeged

Részletes anyagokat megtaláljátok itt a Bázis honlapon, de külön lapon

Havi rendszeres Bázis találkozók:

A 2017/18-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2018. június 12.
Kovács Katinka:Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) iskolapszichológiai konzekvenciái
IP2018junius12meghívó

2018. május 22.

Hoffmann Tamás,  Basa Bence: SzocMet: szociometria percek alatt – számítógépes programmal segített online felvétel.
N. Kollár Katalin: A szociogramon és a mutatókon túl –a szociometria felhasználási lehetőségei a csoportfejlesztésben
IP2018május22meghívó

2018. március 27.

Romhányi Réka: Mozgásterápiák – a fejlesztés módszerei megkésett mozgásfejlődés és tanulási problémák esetén
Esetmegbeszélő csoportok

IP2018március27meghívó

2018.február 27.

Csoportozás workshop II. A tapasztalataikat bemutatják: Dologné Kovács Izabella, Rédei Zsuzsa
Esetmegbeszélő csoportok

meghívó

2018. január 23.

Jármi Éva és Várnai Dóra: (Cyber)bullying megelőzése középiskolásoknál
Esetmegbeszélő csoportok

meghívó

2017. december 12.

Tamás Márta: Az iskolapszichológus kapcsolata az iskola vezetésével és az ezzel kapcsolatos dilemmák
Esetmegbeszélő csoportok
meghívó

2017. november 14.

N. Kollár Katalin, Tamás Márta és Gyebnár Viktória: Kapcsolat a szülőkkel a pedagógus és az iskolapszichológus szemszögéből
Esetmegbeszélő csoportok
Meghívó

2017. október 10.

Csoportozás workshop. A tapasztalataikat bemutatják: Benda Viktória, Dologné Kovács Izabella, Ráczné Karikó Rita, Pető Adél és Sándor Éva
Esetmegbeszélő csoportok
Meghívó

2017. szeptember 26.
Saródy Vera: Pedagógusok számára tartott esetmegbeszélő csoport lehetőségei az iskolában
Esetmegbeszélő csoportok
Meghívó

A 2016/17-es tanév rendezvényeinek témái és előadói

2016. szeptember 27.
Fügedi Petra, Tódor Marina, Szabó Éva:Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning 12-18 évesek számára.

meghívó
Az Iskolapszichológia sorozat 37. kötetének témájáról tartanak a szerzők előadást. A könyv e-bookként elérhető: http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2
Esetmegbeszélő csoportok

2016. október 25.
Kapitány-Fövény Máté: Drogprevenció online: interaktív prevenciós applikáció és honlap serdülők és szüleik részére.(www.voltegyszer.com)
Esetmegbeszélő csoportok

2016. október 27-28.  KIEMELT RENDEZVÉNY:
Iskolapszichológus vándorgyűlés: 30 éves a magyar iskolapszichológia, Debrecen
1. Iskolapszichológus vándorgyűlés: 30 éves a magyar iskolapszichológia

2016. november 15.
Büki Péter: A társadalmi felzárkózás gyermekeket érintő projektjei és jógyakorlatai.
Esetmegbeszélő csoportok

2016. december 13.
Várnai Dóra: A HBSC kutatás legújabb eredményei és tanulságai az iskolapszichológusok számára.
Esetmegbeszélő csoportok

2017. február 14.
Komlósi Annamária: A krízisintervenció alapelvei.
Nagy Brigitta: Iskolát érintő krízis
Negrea Vidia: Resztoratív technika használata a krízishelyzet kezelésére
Esetmegbeszélő csoportok

2017. március 14.
Dr. Simkó Csaba: Hogyan segítsünk elfogadni az elfogadhatatlant? A gyermekek támogatása a szülő súlyos betegsége és halála esetén.
Esetmegbeszélő csoportok

2017. április 11.
Tamás Márta: A pszichodiagnosztika aktuális kérdései – a kognitív és affektív vizsgálatok nehézségei és az óvoda-, és iskolapszichológus szerepe.
Esetmegbeszélő csoportok

2017. május 23.
Csendes Éva: Az érzelmi kompetenciák fejlesztése és a szenvedélybetegségek megelőzésének lehetősége.
Esetmegbeszélő csoportok

2017. június 6.
Perczel Forintos Dóra: Tudatos jelenlét – Mindfulness
Esetmegbeszélő csoportok

 

A 2015/16-os tanév rendezvényeinek témái és előadói

2015. szeptember 29.
Kalmár Magda: Reziliencia: ellenállás vagy megbirkózás?
Esetmegbeszélő csoportok

2015. október 20.
Sándor Éva, Kemény Rita: Az egészségüggyel való együttműködés lehetőségei és felületei– egy konferencia tanulságai alapján
Szimethné Galaczi Judit Tamás Márta: Az iskolapszichológusok minősítése
N. Kollár Katalin: Hányan is vagyunk? A Bázis felmérésének tanulságai és Megújul a Bázis honlap
Esetmegbeszélő csoportok

2015. november 24.
Jármi Éva: Anti-bullying foglalkozások megvalósítása iskolában, óvodában
Esetmegbeszélő csoportok

2015. december 8.
Szimethné Galaczi Judit Tamás Márta: Az iskolapszichológusok minősítése
N. Kollár Katalin: Hányan is vagyunk? A Bázis felmérésének tanulságai és Megújul a Bázis honlap
Esetmegbeszélő csoportok

2016. január 5.
K. Németh Margit, Koller Éva: Serdülőkor: normatív krízis vagy deviancia?
Az Iskolapszichológia sorozat 33. kötetének témájáról tartanak a szerzők előadást. (A könyv e-bookként elérhető: http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2)
Esetmegbeszélő csoportok

2016. február 23.
Ágoston Csilla, Tamás Márta: Új trendek a droghasználatban és az iskolapszichológus lehetőségei a drogprevencióban
Esetmegbeszélő csoportok

2016. március 8.
N. Kollár Katalin: Új honlap és ehhez kapcsolódó újítások a Bázis működésében
Pajor Gabriella: Teljesítménymotiváció iskolai környezetben – a célelmélet alapján készült mérőeszköz és gyakorlati tanulságok
Az előadáshoz kapcsolódik az Iskolapszichológia sorozat 35. kötete. A könyv e-bookként elérhető: http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2
Esetmegbeszélő csoportok

2016. április 19.
Szvatkó Anna, Lapis Andrea: Iskolaérettségi vizsgálat – tapasztalatok a régi és az új módszerrel
Esetmegbeszélő csoportok

2016. május 10.
Fórum az óvoda- és iskolapszichológia aktuális kérdéseiről
Az MPT Óvoda- és iskolapszichológia Szekció tisztújító közgyűlése (csak az MPT Óvoda- és iskolapszichológia Szekció tagjai számára)
Esetmegbeszélő csoportok

 

A 2014/15-ös tanév rendezvényeinek témái és előadói

2014. szeptember
Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

2014.október
Tamás Márta: Szűrő vizsgálatok – milyen életkorban mit érdemes csoport, ill. évfolyam szinten szűrni?
és Szupervíziós esetmegbeszélés

2014 november
N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Az iskola- és óvodapszichológus protokoll

2014. december
Lakatos Katalin Ph.D /a BHRG Alapítvány szakmai vezetője: Tanulási rizikó csoportok szűrése és felzárkóztató terápiái
(Állapot és Mozgásvizsgálat 5 éves kortól és az organikusan éretlen gyermekek TSMT-l-ll és HRG-terápiája).

2015. február
Csabai Krisztina: A Madárfészekrajz gyakorlati alkalmazhatósága. PPKE BTK Pszichológia Intézet Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék
Esetmegbeszélő csoportok

2015. március
Szimethné Galaczi Judit: „Szülői értekezleten” – óvodapszichológusi tapasztalatok szülőkkel való csoportos munkáról
Esetmegbeszélő csoportok

2015. április 14.
Téma: szervezés alatt
Esetmegbeszélő csoportok

2015. május 12.
Téma: szervezés alatt
Esetmegbeszélő csoportok

 

A 2013/14-es tanév rendezvényeinek témái és előadói

2013. október  (1.)
Pálnokné Pozsonyi Márta a Nevelési Tanácsadók Egyesületének elnöke: A nevelési tanácsadás és az iskolapszichológia együttműködésének lehetőségei
Szabó Éva az MPT OP_IP elnöke: Az iskolapszichológus koordinátor feladatköre és együttműködése az óvoda és iskolapszichológussal
Czirjákné Vértesi Mariann a B:A:Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézményének vezetője.:
Az iskolapszichológus koordinátor a gyakorlat tükrében

2013. október (2.)
N. Kollár Katalin, Tamás Márta: Az óvoda- és iskolapszichológia törvényi szabályozásának aktuális kérdései

2013. november
Tamás Márta: Hogyan készül és miért hasznos a „jó” a munkaköri leírás?
Az MPT Óvoda- és iskolapszichológia szekciójának rendkívüli közgyűlése
Szupervíziós esetmegbeszélés (a résztvevők által hozott esetek)

2013. december
N. Kollár Katalin-Bernáth László: Tanulási stílus kérdőív
Taskó Tünde Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével.

2014. január
Járó Katalin, Sarkadi-Nagy Szilvia, Halász Andrea, Antal Tímea: A hierarchikus szociometriára épülő csoportfejlesztés: Mérei projekt

2014. február
F. Lassú Zsuzsa: Mentálisan sérülékeny családok iskolapszichológus nézőpontból

2014. március
N. Kollár Katalin, Tamás Márta: Gyakorlati problémák – munkaköri leírás és pedagógus II. minősítéshez portfólió készítés
Szupervíziós esetmegbeszélés (a résztvevők által hozott esetek)

2014. április
Dr. Gyebnár Viktória: A vizuális kreativitásteszt (TCT-DP) ismertetése, használt mutatórendszere és felhasználási lehetőségei az iskolai gyakorlatban

2014. május
Pethő Adél: Művészetterápia felhasználása középiskolás csoportokban

 

A 2012/13-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2012. szeptember
Tamás Márta: A MATEHETSZ és NTE közös ajánlása a tehetséggondozás pszichológiai protokolljához

2012. október
Szitó Imre: Egyénre szabott, környezetbarát és környezetváltoztató iskolapszichológiai módszerek a 7-13. osztályban

2012. november
Páll-Balázs Gréta, Fejér Noémi, Karsai Eszter: Alternatív Osztályfoglalkozások
(szexuális nevelés, pályaválasztás, agresszió kezelés, konfliktus kezelés stb.)

Szabó Csilla: Az osztály és az iskolapszichológus együttműködési lehetőségei

2013. január
Az iskolapszichológia változó törvényi szabályozása – beszélgetés Brassói Sándor főosztályvezetővel az aktuális kérdésekről (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Szabó Éva a DIPSZI vezetője (Szeged): Az iskolapszichológus, mint vitamin a szervezetben.

2013. február
Szabó Csilla: Újszerű gyakorlati “modell” a pályaorientáció intézményi szintű támogatására

2013. március
Révay Máté: Amerikai álom? – szubjektív élménybeszámoló oktatásról és pszichológiáról Észak-Amerikában

2013. április
Kiscsoportos esetfeldolgozás a Bázis szupervízorainak vezetésével

2013. május
Tamás Márta: A pszichológusok – nevelési tanácsadó pszichológus, iskolapszichológus koordinátor és óvoda-iskolapszichológusok – szerepe a tehetséggondozás területén

 

A 2011/12-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2011. szeptember
Iskolapszichológia 25 éve konferencia (lásd a rendezvények oldalon)

2011. október
Negrea Vidia Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal

2011. december
Szilágyi Vilmos: Az iskolapszichológusok szerepe és lehetőségei a szexuális nevelésben

2012. január
Bugán Antal Az iskolapszichológus lehetőségei az egészségmagatartás alakításában

2012. február
A Kőbányai Nevelési Tanácsadó óvoda-, és iskolapszichológusai: Tehetséggondozás Kőbányán (módszertani bemutató). Előadók: Tamás Márta, Bálint Simon, Füzérné Csuka Noémi, Stoia Ildikó, Dezsényi Beátrix, Bálint Mária, Ruisz Anna, Kovács Orolya, Borbáth Katalin, Hollósi Eszter, Fleischer Szandra

2012. március
Nemesné Somlai Gitta és Szakács Nóra: „Hát én immár MIT válasszak?” A pálya-tanácsadás lehetőségei a változó világ iskoláiban.

2012. április
N. Kollár Katalin, Tamás Márta Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek – a változó törvényi szabályozás tanulságai.

A MPT Iskolapszichológusi szekciójának közgyűlése.

2012. május
Dr. Gőbel Orsolya: Varázsjátékok az óvoda-, és iskolapszichológusi munkában

 

A 2010/11-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2010. október
Jármi Éva: Iskolai erőszak megelőző program (Olweus) alkalmazhatósága a magyar iskolákban

2010. november
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok I.: Dr. Szitó Imre: Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában

2010. december
Nemesné Somlai Gitta: A segítő kapcsolat pszichológiája: az iskolapszichológus mint tanácsadó

2011. február
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok II. Vitaindító: Dr. N.Kollár Katalin és Tamás Márta

2011. március (1.)
Zsíros Emese, Jármi Éva KamaszOK Az egészség- és személyiségfejlesztési prevenciós DVD anyag bemutatása

2011. március (2.)
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok III.: A tevékenységi kör és szupervízió kérdései Vitaindító: Dr. N. Kollár Katalin és Tamás Márta

2011. április
Nagy Brigitta: Kríziskezelés az iskolapszichológusi munkában. Koncepció.

Dr. Szitó Imre: Kríziskezelés az iskolapszichológusi munkában: gyakorlati tapasztalatok egy kríziskezelés bemutatásán keresztül.

2011.május
Dr.Vass Zoltán, Dr. Perger Mónika: Kinetikus rajzvizsgálat