Kiadványok

Iskolapszichológia sorozat kiadványai Eötvös Kiadó
1. Porkolábné Balogh Katalin – Szitó Imre: Az iskolapszichológia néhány alapkérdése

2.Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése

3.Kalamár Hajnalka – Sziszik Erika:A ”CAT” bemutatása és használati lehetőségei az iskolában. A ”JEPQ” személyiségkérdőív ismertetése

4.Porkolábné Balogh Katalin: Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak

5.Kalamár Hajnalka:Tíz alkalom (Tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei)

6.Kreácsik Judit:A WARTEGG-TESZT bemutatása és iskolai alkalmazásának lehetőségei

7.Szitó Imre:Kommunikáció az iskolában

8.Bugán Antal – Kalmár Hajnalka -Vozár Anna – Homoki Zsuzsa: Csoportmódszerek az iskolában

9.Czvik Éva – Sziszik Erika:Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről

10.T.B. Gutkin – M.J. Curtis /Ismerteti: Balogh B. Márton/: Az iskolai konzultáció elmélete és technikái

11.Kalamár Hajnalka:Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában

12.Martonné Tamás Márta – Sallay Hedvig – Perge Judit:Pályaválasztás és szelekció. A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben

13.Magyar Judit:Egy kiscsoportos fejlesztő program kisérlete. (Tanulási és magtartási gondokkal küzdő gyerekek számára)

14.Fürcht László – Hegyiné F.Gabriella – Martonné Tamás Márta – Szitó Imre:Tanulási készség tréning serdülők számára

15.Bácskai Júlia:Kezdeti tapasztalatok, ”saját élményem” az iskolapszichológiáról

16.Nagyné Elek Eszter – Gyenei Melinda:A diagnosztikai-és fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén

17.Porkolábné Balogh Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára

18.Kalamár Hajnalka:Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés

19.Bácskai Júlia:Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában

20.Kuhn Gabriella – Gyarmathy Éva: A beszédészlelés fejlesztése óvódásoknál és kisiskolásoknál. Játékkatalógus

21.Gyenei Melinda:Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon

22.Dehelán Éva – Szász Balázsné – Sárossy Györgyné: Egy pályaválasztás érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról

23.Dr. Szőnyi Olga:Jacqueline Royer: Metamorfózisok tesztje. 300 budapesti gimnazista jegyzőkönyvének feldolgozása alapján

24. Fodorné Dr. Földi Rita:Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában

25.Martonné Tamás Márta –Dr. N. Kollár Katalin :A tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata. Tanulási szokások és módszerek.

26.Sütőné Koczka Ágota:Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban

27. Mándi Márton Gáborné:Tantárgyakba integrált fejlesztő program alkalmazása az első osztályban
a: tanári útmutató b és c: gyakorlófüzetek

28.
Dehelán Éva:Tapasztalataim a komplex mentálhigéniés prevenció lehetőségeiről az óvodában

29.
Kulcsár Éva: A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői

30.
Dr. Gyenei Melinda:Iskolai tanulás – tanulási zavarok – fejlesztés (új)

31.
Jávorné Dr.Kolozsváry Judit:Serdülők az iskolában

32. Vass Zoltán, Perger Mónika:A kinetikus iskolarajz
A sorozat formai szempontból is megújulva a 33. kötettől online formában is elérhető. A 33-37. kötetek   e-bookként elérhető: http://pedagoguskepzes.elte.hu/index.php/qdas/144-i2 címről a Tamop 4.1.2.B pályázat támogatásából.

33.Németh Margit, Koller Éva (2015): Serdülőkor: Normatív krízis vagy deviancia? ELTE PPK, Budapest, Eötvös Kiadó.

34.Pajor Gabriella (2015): “Gyorsabban, magasabbra, bátrabban” – de hogyan? Teljesítménymotiváció iskolai környezetben. ELTE PPK, Budapest, Eötvös Kiadó.

35.Járó Katalin (2015): Osztálytükör. Szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel.  ELTE PPK, Budapest, Eötvös Kiadó.

36.Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla (2015): A tanulási stílus mérése.
és
Taskó Tünde Anna (2015): Tanulási készségek és az alulteljesítés mérése – A KATT kérdőív. ELTE PPK, Budapest, Eötvös Kiadó.

37.Szabó Éva, Fügedi Petra, Anna (Szerk.2015): Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning – 12-18 évesek számára. ELTE PPK Iskolapszichológia Füzetek 37. sz., Budapest, Eötvös Kiadó.