Ajánlott szakirodalom

Szakirodalmi ajánlások iskolapszichológusoknak

Iskolapszichológiáról általában:

 • Szabó Éva, N. Kollár Katalin, Hujber Tamásné (2015): A pedagógiai szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp.106. ISBN 978-963-9795-64-8
 • N. Kollár Katalin, Szabó Éva, Páskuné Kiss Judit (2018): Az iskolapszichológia helyzete a Módszertani Bázisok szemüvegén át. Pszichoterápia, 2018. 1.
 •  P. Balogh, K. (szerk.1988): Iskolapszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Bácskai Júlia (2003): Kezdeti tapasztalatok “saját élményem” az iskolapszichológiáról Iskolapszichológia füzetek 15. Budapest, ELTE PPK.

Pedagógusoknak ajánlható szakirodalmak:

 • N. Kollár, K., Szabó, É. szerk. (2017): Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I-II-III. Budapest, Osiris. ISBN 978-963-276-279-1
 • N. Kollár Katalin, Rapos Nóra (szerk. 2015): Tanár leszek. A társas és társadalmi szempontok az iskolai életben. Eötvös Kiadó, Budapest ISBN: 978-963-284-689-7 ISSN: 2416.2701

Diákoknak ajánlható szakirodalmak:

Tanulási nehézségek:

 • Piros Vera : Az iskolai tanulásra való készenlét és a tanulási zavarok és Korrekciós lehetőségek a tanulási zavarok esetén. In: N. Kollár, K., Szabó, É. szerk. (2017): Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I.  15. és 16. fejezet 501-540. Budapest, Osiris. ISBN 978-963-276-279-1
 • Tamás Márta (szerk.2002): Fejlesztőpedagógia. Budapest, Eötvös Kiadó.
 • Tamás Márta (szerk.2006): Integráció és inklúzió – Fejlesztő módszerek a közoktatásban. Budapest, Trefort Kiadó
 • Holt,J,: Az iskolai kudarcok, Budapest, 1991, Gondolat
 • Gyarmathy Éva: Játékkatalógus. Iskolapszichológia sorozat 20. kötet Budapest, 1991, ELTE

Csoportozás – játékgyűjtemények és irodalmak:

 •  Szabó Éva- Fügedi Petra Anna (2015): Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning 12-18 évesek számára. Iskolapszichológia füzetek. 37. szám ELTE Eötvös Kiadó
 • Járó Katalin (2015): Osztálytükör. Szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel. Iskolapszichológia füzetek 35. szám ELTE Eötvös Kiadó
 • Bugán Antal,- Kalmár Hajnalka, Vozár Anna. Homoki Zsuzsa (2003): Csoportmódszerek az iskolában Iskolapszichológia füzetek 8. Budapest, ELTE PPK
 • Bácskai Júlia (2005): Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában Iskolapszichológia füzetek 19. Budapest, ELTE PPK.
 • Sütőné Koczka Ágota (2005): Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Iskolapszichológia füzetek 26. Budapest, EL TE PPK
 • Bácskai Júlia (2003): Kezdeti tapasztalatok “saját élményem” az iskolapszichológiáról Iskolapszichológia füzetek 15. Budapest, ELTE PPK. (utolsó fejezet)
 • Bagdy E., Telkes J. (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó.
 • Rudas János (1997): Delfi örökösei. Budapest, Gondolat-Kairosz
 • Rudas János (2009): Javne örökösei. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó

Tanulásmódszertan:

 • Oroszlány Péter: A tanulás tanítása.Tanári kézikönyv Budapest, 1998, AKG Kiadó
 • N. Kollár, K., M. Tamás, M. Tanulási szokások és módszerek. In: M. Tamás, M., N. Kollár, K. szerk. (2001) Iskolapszichológia 25. ELTE, Budapest 66 pp.
 • Forrás-Biró Aletta: A tanulás tanulása és tanítása In: N. Kollár, K., Szabó, É. szerk. (2017): Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I.  13. fejezet . 425- 451. Budapest, Osiris. ISBN 978-963-276-279-1
 • Kerékgyártó É., Kórósi K. (2000) Feladatgyűjtemény a tanulási képesség fejlesztéséhez, OKI PTK, Budapest (elérhető OKI honlapról)
 • de Bono, E.: Tanítsd meg önmagadat gondolkodni. Budapest, 1997, HVG Kiadó.
 • Karácsony Sándor: Leckék a leckéről. Budapest, 1931, Az erő Kiadása (szellemes és mindmáig jó tanácsokat adó könyvecske)
 • Deese,J.,Deese, E. K.: Hogyan tanuljunk? Budapest, 1992, Panem-McGraw-Hill (egyetemisták részére)
 • Horányi Katalin: Tanuljunk tanulni. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub.
 • Fischer, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Budapest, 2002, Műszaki Könyvkiadó.
 • Szitó I.: Tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia sorozat 2 kötet Budapest, 1987, ELTE
 • Fürch L., Hegyiné Ferch G., Martonné Tamás M., Szitó I.: Tanulási készség tréning serdülők számára. Iskolapszichológia sorozat 14. kötet Budapest, 1988, ELTE
 • Dennison, P. E., Dennison, G. E.: Észkapcsoló agytorna. Budapest, 1991, Agykontroll GMK (mozgásos feladatok a két agyfélteke működtetésére)

 

Minden vélemény számít!